CD
© cultureel dirkshorn 2018/2019

Een klein beetje historie

De optredens van Cultureel Dirkshorn vinden plaats in de sfeervolle Nederlands Hervormde Kerk aan de Raadhuisstraat in Dirkshorn. De Nederlands Hervormde Kerk in Dirkshorn dateert van 1868. Op 3 december 1868 wordt door de burgemeester der toenmalige gemeente Harenkarspel en diens echtgenote de eerste steen gelegd voor dit gebouw. In 1870 wordt de kerk geopend. In de kerk zijn twee tekstborden die net ramen lijken, maar die uit de kerk van Kerkbuurt kwamen na het slopen van deze kerk in 1923. De teksten bevatten enerzijds de Tien Geboden en de Geloofsbelijdenis en anderzijds het Onze Vader. In die tijden waren er zeer weinig mensen die een Bijbel bezaten. Voor degenen die konden lezen werd dan ook dit grote bord opgehangen. Nog steeds zijn de eikenhouten borden van een prima kwaliteit. Het orgel is afkomstig van Lodewijk Ypma. "De orgels van Ypma onderscheiden zich van vele andere instrumenten uit de tweede helft van de 19e eeuw door hun levendige en fijnzinnige klank, hun soepele en als prettig gekwalificeerde speelaard en hun aantrekkelijk uiterlijk. Het orgel van Dirkshorn is daarvan een treffend en boeiend voorbeeld" (ongeveer een citaat van wijlen Klaas Bolt, organist van de Grote of Sint Bavo kerk te Haarlem). Dit Ypma-orgel heeft bovendien het voordeel dat het staat opgesteld in een in akoestisch opzicht uitermate gunstige kerkruimte.
Home Home Home Details Details Details Kerk Kerk Kerk Kaarten Kaarten Kaarten